Technológie

Najmodernejšie technické vybavenie


V našej ambulancii sa snažíme neustále napredovať, používame moderné prístroje pre dosiahnutie kvalitnejšej práce.

Skener Dentalwings

digitálne spracovanie zubov brúsených na korunky a mostíky

Bieliaca lampa White Smile Flash


MyRay

RTG intraorálny prístroj .

Apixia

Pristroj pre digitálne vyvolávanie snímkov.


Prístroj pre kauterizácii vysokofrekvenčným prúdom.

Endomaster

Prístroj pre plnenie koreňových kanálikov teplou gutaperčou


Kofferdam

Blana ktorá slúži pre izoláciu zubov.

X Smart

Prístroj pre spriechodnenie koreňových kanálikov.


Propex

Prístroj pre meranie dĺžky koreňových kanálikov.

Piecka pre nahrievanie termafilov, pre zaplnenie koreňovych kanálikov.


Prístroj pre liečbu ozónom.

Zumax

Lupy so svetlom.


Pentamix

Prístroj pre kvalitnejšie miešanie odtlačkových hmôt.

Intraligamentárna anestézia

Pre menšiu bolestivosť.

U nás ste v dobrých rukách!