Cenník

Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Vstupné komplexné vyšetrenie 22 0 22
BTW-záhryzové rtg snímky 10 10 0
Preventívna stomatologická prehliadka 15 0 15
Cielené stomatologické vyšetrenie 8 0 8
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 22 0 22
Preventívna pedostomatologická prehliadka 8,5 0 8,5
Akútne vyšetrenie 6 0 6
Vyžiadané ošetrenie bez objednania ( netýka sa akútneho stavu) 10 10 0
Povrchová anestézia 5 5 0
Intraligamentárna anestézia 10 10 0
Strata času – neospravedlnená návšteva 20 20 0
Konzultácia 1/2 hod. 10 10 0
Lokálna flouridácia, inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15 0 15
Pečatenie fisúr 1 zuba 10 10 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Dočasné ošetrenie zubného kazu 34 30 4
Jednoplôšková výplň – amalgám 28 20 8
Dvojplôšková výplň - amalgám 59 35 24
Trojplôšková výplň - amalgám 62 40 22
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň 43 35 8
Fotokompozit – 2 plôšková výplň 60 40 20
Fotokompozit – 3 plôšková výplň 74 50 24
Rekonštrukcia zuba fotokompozitom 84 60 24
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
rtg snímka 8 4 4
Paliatívne endodontické ošetrenie 37 30 7
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik 26 20 6
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik 83 60 23
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky 123 75 48
Každý ďalší koreňový kanálik sa pripočítava 15 15 0
Reendo ošetrenie zuba 1 kanálik 120 120 0
Reendo ošetrenie každý ďalší kanálik sa pripočítava 20 20 0
Použitie koferdamu 10 10 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Stiahnutie korunky 14 10 4
Opätovné nacementovanie korunky 10 10 0
Kovokeramická korunka 200 200 0
Zirkón keramická korunka 300 300 0
Celokeramická korunka 300 300 0
Celková horná, alebo dolná protéza 350 250 100
FRC čap+dostavba 80 80 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Bielenie zubov PURE WHITENING 250 250 0
Vnútorné bielenie 50 50 0
Zubný šperk 30 30 0
Dentálna hygiena kompletna s pieskovanim 50 eur , (pacienti ktorí chodia na DH pravidelne každý polrok majú cenu - 40e)
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 40 eur (detskí pacienti ktorí chodia pravidelne každý polrok na DH majú cenu - 30 eur)
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu 14 10 4
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 35 25 10
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 44 30 14
Chirurgická extrakcia 80 50 30
Výmena drénu 9 5 4
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 23 15 8
Sutúra extrakčnej rany 24 10 4
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 23 10 13

U nás ste v dobrých rukách!