Cenník

Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Vstupné komplexné vyšetrenie 22 0 22
BTW-záhryzové rtg snímky 10 10 0
Preventívna stomatologická prehliadka 15 0 15
Cielené stomatologické vyšetrenie 8 0 8
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 22 0 22
Preventívna pedostomatologická prehliadka 8,5 0 8,5
Akútne vyšetrenie 6 0 6
Vyžiadané ošetrenie bez objednania ( netýka sa akútneho stavu) 10 10 0
Povrchová anestézia 5 5 0
Intraligamentárna anestézia 9 9 0
Strata času – neospravedlnená návšteva 20 20 0
Konzultácia 1/2 hod. 10 10 0
Lokálna flouridácia, inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15 0 15
Pečatenie fisúr 1 zuba 7 7 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Dočasné ošetrenie zubného kazu 14 10 4
Jednoplôšková výplň – amalgám 18 10 8
Dvojplôšková výplň - amalgám 37 20 17
Trojplôšková výplň - amalgám 47 25 22
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň 33 25 8
Fotokompozit – 2 plôšková výplň 47 30 17
Fotokompozit – 3 plôšková výplň 58 35 23
Rekonštrukcia zuba fotokompozitom 63 40 23
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
rtg snímka 8 4 4
Paliatívne endodontické ošetrenie 17 10 7
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik 6 6 0
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik 53 30 23
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky 88 40 48
Každý ďalší koreňový kanálik sa pripočítava 10 10 0
Reendo ošetrenie zuba 1 kanálik 60 60 0
Reendo ošetrenie každý ďalší kanálik sa pripočítava 15 15 0
Použitie koferdamu 5 5 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Stiahnutie korunky 8 4 4
Opätovné nacementovanie korunky 10 10 0
Kovokeramická korunka 180 180 0
Zirkón keramická korunka 250 250 0
Celokeramická korunka 250 250 0
Fotokompozitná overaly 110 110 0
Celková horná, alebo dolná protéza 300 200 100
FRC čap+dostavba 50 50 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Ambulantné bielenie 135 135 0
Vnútorné bielenie 20 20 0
Zubný šperk 15 15 0
Dentálna hygiena s pieskovaním 30 eur ,
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 20 eur
Bielenie zubov PURE WHITENING (domáce a ordiačné): 200 eur
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu 6 2 4
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 25 15 10
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 34 20 14
Chirurgická extrakcia 70 40 30
Výmena drénu 6 2 4
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 13 5 8
Sutúra extrakčnej rany 10 6 4
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 18 5 13

U nás ste v dobrých rukách!