Cenník

Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Vstupné komplexné vyšetrenie 22 0 22
BTW-záhryzové rtg snímky 10 10 0
Preventívna stomatologická prehliadka 15 0 15
Cielené stomatologické vyšetrenie 8 0 8
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 22 0 22
Preventívna pedostomatologická prehliadka 8,5 0 8,5
Akútne vyšetrenie 6 0 6
Vyžiadané ošetrenie bez objednania ( netýka sa akútneho stavu) 10 10 0
Povrchová anestézia 5 5 0
Intraligamentárna anestézia 10 10 0
Strata času – neospravedlnená návšteva 20 20 0
Konzultácia 1/2 hod. 10 10 0
Lokálna flouridácia, inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 15 0 15
Pečatenie fisúr 1 zuba 7 7 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Dočasné ošetrenie zubného kazu 24 20 4
Jednoplôšková výplň – amalgám 18 10 8
Dvojplôšková výplň - amalgám 37 20 17
Trojplôšková výplň - amalgám 52 30 22
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň 38 30 8
Fotokompozit – 2 plôšková výplň 55 35 20
Fotokompozit – 3 plôšková výplň 64 40 24
Rekonštrukcia zuba fotokompozitom 74 50 24
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
rtg snímka 8 4 4
Paliatívne endodontické ošetrenie 27 20 7
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik 16 10 6
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik 68 45 23
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky 103 55 48
Každý ďalší koreňový kanálik sa pripočítava 10 10 0
Reendo ošetrenie zuba 1 kanálik 60 60 0
Reendo ošetrenie každý ďalší kanálik sa pripočítava 15 15 0
Použitie koferdamu 5 5 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Stiahnutie korunky 8 4 4
Opätovné nacementovanie korunky 10 10 0
Kovokeramická korunka 180 180 0
Zirkón keramická korunka 250 250 0
Celokeramická korunka 250 250 0
Fotokompozitná overaly 110 110 0
Celková horná, alebo dolná protéza 350 250 100
FRC čap+dostavba 50 50 0
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Bielenie zubov PURE WHITENING 250 250 0
Vnútorné bielenie 50 50 0
Zubný šperk 30 30 0
Dentálna hygiena 30 eur , AIR FLOW - pieskovanie 10 eur ,
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 20 eur
Názov výkonu Cena výkonu Hradí pacient Hradí poisťovňa
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu 14 10 4
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 25 15 10
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu 39 25 14
Chirurgická extrakcia 70 40 30
Výmena drénu 9 5 4
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 18 10 8
Sutúra extrakčnej rany 24 10 4
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 23 10 13

U nás ste v dobrých rukách!