O nás

Vitajte v našej ambulancii,

naša filozofia spočíva v komplexnej starostlivosti od preventívnej prehliadky po zložitejšie protetické rekonštrukcie pre každú vekovú kategóriu. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne. Pri prvej návšteve, vyšetrení a zhotovení rtg snímkov dostanete kompletné informácie o stave chrupu a je Vám navrhnutý optimálny plán ošetrenia, ktorý je pre Vás najvhodnejší.
Vždy ste objednávaný na konkrétny čas, čím sa snažíme udržať Vašu čakaciu dobu najkratšie ako je možné. Ošetrenia sú realizované modernými prístrojmi a najnovšími postupmi, ktorými sa snažíme hlavne o zachovanie životnosti zubov. Snažíme sa vykonávať svoju prácu citlivo, trpezlivo, precízne a bezbolestne, aby pacienti postupne prekonali strach zo zubára. Vedieme ich k záujmu o svoj chrup a pravidelnej starostlivosti. Naším hlavným zámerom je, aby nami vykonaná práca mala dlhodobú trvácnosť, vyzerala esteticky a bola funkčná. Tešíme sa na spoluprácu

MDDr. Lenka Čirčová


zubná lekárka
2012
ukončila štúdium LF UPJŠ v Košiciach

2015
certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

2015
osvedčenie odbornej spôsobilosti pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Zúčastňuje sa neustále na domacích a zahraničných školeniach.

MDDr. Ľudmila Tabišová


zubná lekárka
2018
ukončila štúdium LF UPJŠ v Košiciach

Zúčastňuje sa neustále na domácich a zahraničných školeniach.

Bc. Terézia Páleniková


dentálna hygienička
2019
ukončila štúdium na Prešovskej univerzite, odbor dentálna hygiena

Mária Gašparová, DiS.


dentálna hygienička

Lenka Planková


zdravotná sestra
2014
Študovala na strednej zdravotníckej škole v Trnave

Bc. Katarína Drinková


zdravotná sestra
2017
ukončila štúdium na LF Masarykovej univerzite , odbor: všeobecná sestra.

Anabela Mučaji


zdravotná sestra

U nás ste v dobrých rukách!